Polityka poufności

Bez względu na to, jaki dokument nam powierzasz, objęty jest on klauzulą poufności. Klauzula poufności stanowi pierwszy, obligatoryjny krok w procesie przyznawania tłumaczenia konkretnemu specjaliście. Dlatego niemożliwe jest, by jakiekolwiek treści z Twoich dokumentów trafiły do osób trzecich.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. administrator Państwa danych osobowych tj. FUTURE CENTRE TRAINING CORPORATION KICIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 38/105, dalej Biuro Tłumaczeń informuje, że:

1. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i lit b) oraz zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Wszystkie dane osobowe Klientów uzyskane w procesie składania zamówienia przechowywane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby ochronić je przed dostępem osób niepożądanych. Biuro Tłumaczeń nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Klientów osobom trzecim.

3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres info@hermeneus.futurecentre.eu.

4. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zamówienia są wykorzystywane w celu realizacji usług, wystawiania faktur lub kontaktu z Klientem w ramach realizowanego zlecenia, oraz opieki posprzedażowej.

5. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.

7. Państwa dane osobowe będziemy przechowywali przez okres pięciu lat od dnia odbioru tłumaczenia / lub przez inny wymagany prawem okres w celach:

– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– statystycznych i archiwizacyjnych.

8. Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania zamówień. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podane są w procesie rejestracji.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Państwa dane będziemy udostępniali osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.
11. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
13. Państwa danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: info@hermeneus.futurecentre.eu.
14. Korzystanie z serwisu internetowego Biura Tłumaczeń oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Poufności.
15. Biuro Tłumaczeń ma prawo do zmiany Polityki Poufności w każdym czasie.
Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Poufności na stronie Biura Tłumaczeń.

Wycena

Formularz szybkiej wycenyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus z siedzibą w Żółwinie, ul. Bajkowa 3 w zakresie niezbędnym do udzielenia informacji na zapytanie oraz kontaktu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus z siedzibą w Żółwinie, ul. Bajkowa 3 na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych świadczonych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus. Pełna treść regulaminu.

Zamknij i wróć do formularza